pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

100 Gigabitový Ethernet • předpoklad: – 100Gb/s Ethernet bude používána hlavně v rozhlehlých (WAN) optických sítích • asi pro propojování datových center/telehousů/hostingových středisek • původní očekávání: – "ještě rychlejší Ethernet" by měl být dimenzován podle normovaných rychlostí v oblasti telekomunikací • podle rychlostí digitálních hierarchií, zejména SDH – důsledek: • uvažovaly se rychlosti 40 Gb/s, 80 Gb/s, 120 Gb/s • dnes: – "ještě rychlejší" Ethernet bude respektovat "své" normované rychlosti – důsledek: bude jen 100 Gb/s Ethernet • vývojem se zabývá IEEE 802.3 – skupina Higher Speed Study Group (HSSG) • teprve v prosinci 2006 byl oficiálně potvrzen záměr IEEE připravit standard 100 Gb/s Ethernetu – předpoklad: reálná dostupnost produktů v letech 2009/2010 • cíle 100 Gb/s Ethernetu: – dosah 100m na mnohovidových optických vláknech – dosah 10 km na jednovidových vláknech – možnost využití kroucené dvoulinky se zatím zvažuje • velké problémy s vyzařováním a přeslechy mezi páry vodičů