pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

další vývoj Ethernetu • dalšímu zvyšování rychlosti Ethernetu nestojí v cestě žádné principiální bariéry – po přechodu jen na plný duplex • kdy odpadly kolize – po přechodu (ne)jen na 2-bodové spoje • obecnější topologie jsou realizovány pomocí přepínačů • ale (neprincipiální) překážky se překonávají čím dál tím obtížněji – například útlum, zkreslení, vyzařování, přeslechy mezi páry vodičů atd. • proto další zrychlování není tak snadné, jak se předpokládalo  • jaké jsou další směry vývoje? – Ethernet pro přístupové sítě • EFM (Ethernet in the First Mile) • připravilo sdružení EFMA (Ethernet First Mile Alliance) – řešení převzalo IEEE a vydalo jako standard IEEE 802.3ah, v červnu 2004 – Ethernet pro sítě MAN a WAN • tzv. metropolitní Ethernet (Metro Ethernet) – část standardů definuje IETF – (větší) část standardů připravuje Metro Ethernet Forum • Ethernet over MPLS, over DWDM • Ethernet over IP – Ethernet pro internetové providery a telekomunikační operátory • tzv. "carrier-grade" Ethernet, Carrier Ethernet • má podporu QoS