pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

dosah gigabitového Ethernetu • 10x násobné zrychlení by znamenalo další 10x násobné zkrácení max. délky segmentu – na 10 (20) metrů, • to je neúnosné • principiální možnosti řešení: – zachová se poloviční duplex a sdílený charakter • zůstává metoda CSMA/CD • ale musí se prodloužit "slot time" – doba, během které je nutné detekovat kolizi » ta je definována jako doba přenosu nejkratšího možného rámce – původně min. délce rámce 64 B (512 bitů) • tj. nejkratší rámec se zvětší na 512 B – (4096 bitů) – zavede se plný duplex • odpadá metoda CSMA/CD • odpadá nutnost detekovat kolize • odpadá apriorní omezení dosahu • zachování polovičního duplexu: • lze realizovat dvěma způsoby – Carrier Extension • rámce menší jak 512 B jsou "roztaženy" na 512 B doplněním o speciální "vycpávku" – to ale plýtvá přenosovou kapacitou, zvláště u malých paketů – Frame Bursting • v rámci jednoho slotu (512 až 1500 B) může být vysláno více menších rámců – max. velikost "dávky" je 8196 B + 1518 B – první rámec dávky musí mít nejméně 512 B, ostatní mohou mít nejméně 64 B – smí být použit jen 1 opakovač v kolizní doméně