pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

řízení toku v Ethernetu • původně: – Ethernet pracuje stylem "best effort" • nemá žádné mechanismy pro řízení toku – Ethernet je málo zatěžován • absence řízení toku nevadí • dnes: – přepínače (switch-e) jsou hodně zatížené – řízení toku na síťové či transportní vrstvě nestačí • není dostatečně efektivní – vzniká potřeba dodatečného zapracování mechanismů pro řízení toku • přímo do Ethernetu • řeší IEEE 802.3x • princip fungování: – příliš zatížený přepínač pošle odesilateli dat rámec PAUSE • parametr: n – říká, na kolik časových jednotek se má zdroj odmlčet • velikost časové jednotky: – 512 bitů pro 10-100 Mbit/s – 4096 bitů pro 1 Gbit/s – odesilatel pokračuje v odesílání: • až po vypršení n časových jednotek, nebo • po příjmu rámce PAUSE 0 – rámec PAUSE může být poslán • jednomu konkrétnímu odesilateli – unicast • všem odesilatelům – broadcast • na speciální multicastovou adresu 01-80-C2-00-00-01 – šíří se jen v daném segmentu, neprochází dál přes mosty/přepínače