pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

100BaseT4 • plně duplexní Ethernet je možný u 10 megabitového, 100 megabitového Ethernetu, i u rychlejších verzí • výjimky: – 10 Base5 a 10Base2 • jejich kabeláž vytváří sdílenou přenosovou kapacitu – 100BaseT4 • kvůli způsobu kódování a využití přenosového média • 100BaseT4 – vyžaduje 4 páry kroucené dvoulinky kategorie 3 – používá kódování 8B/6T • vezme vždy 8 bitů, zakóduje je pomocí 6 změn ternárního signálu • celková (střední) frekvence přenášeného signálu vychází 37,5 MHz – data, přenášená v jednom směru, "rozkládá" do 3 párů • kvůli minimalizaci vyzařování • signál na jednom páru má frekvenci  12,5 MHz • již nezbývá kapacita pro přenos v opačném směru – čtvrtý pár se využívá pro signalizaci kolize