pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

důsledky plně duplexního Ethernetu • není sdílené médium = není potřeba řídit k němu přístup – jen vyhrazená přenosová kapacita = je plně k dispozici (výhradně svému vlastníkovi) • uzlu, který je (jako jediný) připojen k (mikro)segmentu – odpadá možnost kolizí !!! • odpadá potřeba přístupové metody – už žádná CSMA/CD !!!! • odpadají omezení existující kvůli přístupové metodě – hlavně: dosah • již není nutné, aby se kolize rozšířila do všech částí kolizní domény v čase t (51,2 μsec.) – minimální velikost rámce (512b, 64B) • původně nutná kvůli tomu, aby se stihla zaznamenat kolize – přesto se dodržuje i u plně duplexního Ethernetu, kvůli kompatibilitě • dosah plně duplexního Ethernetu není apriorně omezen !!!! – fakticky je omezen obvodovými vlastnostmi média • zvětšení dosahu otevírá dveře k tomu, aby Ethernet přestal být technologií pro sítě LAN, a pronikl i do oblasti metropolitních sítí (MAN) a rozlehlých sítí (WAN) – dokáže překlenout kilometry … • zvětšuje se efektivní propustnost – teoreticky na dvojnásobek – prakticky záleží na druhu provozu – jednotlivé uzly obvykle generují spíše poloduplexní provoz • buďto vysílají, nebo přijímají – větší efekt je u agregovaného provozu • jaký generují například přepínače, servery, …