pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

migrace z 10BaseT na 100BaseT • přechod v zásadě znamená: – výměnu síťových karet (NIC) – výměnu aktivních síťových prvků (opakovačů, přepínačů) • kabeláž může zůstat (často) beze změny – dvoulinka kat. 5 je zcela beze změny – dvoulinka kat. 3 „spotřebuje“ dvojnásobek párů • díky vlastnostem 100BaseT je možná koexistence 10Mbps a 100Mbps segmentů – k propojení nestačí opakovače, jsou nutné alespoň přepínače • migraci lze dělat postupně • je relativně snadná a běžná – od začátku se s ní počítá jako s možností – nebo koexistence segmentů různých rychlostí může být záměrná!!! • může být cílovým stavem • existují (vyrábí se) kombinované (10/100Mbps) ethernetové přepínače – všechny porty 10/100 Mbps • rychlost poznají samy, pomocí autodetekce • dnes nejčastější – některé porty 10 Mbps, jiné 100Mbps – porty 10Mbps, tzv. uplink 100Mbps • uplink je spoj k vyššímu uzlu ve smyslu stromovitého uspořádání • existují (vyrábí se) kombinované síťové karty – samy poznají, jakou rychlostí mají komunikovat • nebo se ručně nastaví • možná strategie: – servery se připojí na 100Mbps segmenty, stanice na 10Mbps segmenty – karty se kupují a instalují už jen kombinované • nejsou o moc dražší než normální pro 10Mbps