pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

2 druhy opakovačů 100BaseT • Class I – tzv. "Translational Repeater" – „dekóduje“ jednotlivé bity • překládá mezi různými druhy kódování (různými médii) – umožňuje přechod mezi různými přenosovými médii • např. 100BaseTX a FX – generuje zpoždění v délce 140 bitů • bitových intervalů – v kolizní doméně smí být jen 1x • protože je pomalý … • Class II – tzv. "Transparent Repeater" – „nedekóduje“ jednotlivé bity • pouze „vyhlazuje“ signál, nesnaží se jej interpretovat ani na úrovni bitů – dokáže propojit jen segmenty se stejným způsobem kódování • TX a TX, nebo TF a TF, nebo T4 a T4 • nikoli "křížem" – v kolizní doméně smí být až 2 tyto opakovače