pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

100BaseTX - kódování • v praxi dnes nejčastějí • používá 2 páry kroucené dvoulinky kategorie 5 – souběžný přenos po obou párech představuje kolizi • představa: – místo každé čtveřice bitů se přenáší pětice bitů • 4B/5B • volí se tak, aby v pětici byly nejméně 2 jedničky – pak nastupuje kódování MLT-3 (Multi-Level Transition) • 0 nechává signál beze změny • 1 znamená změnu signálu – změna není mezi 0 a 1, ale na další prvek v posloupnosti           0 , - , 0 , + atd. • jiná představa: jde o sinusovku o ݙrekvenci – 1 ji "nechává běžet" – 0 ji zastavuje • výsledkem je efektivní zpomalení frekvence přenášeného signálu – na ݙ 125 Mbit/s dat se přenáší pomocí signálu o frekvenci 31,25 MHZ