pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

Ethernetové adresy • v Ethernetu se používají 48-bitové (6bytové) adresy – tzv. MAC adresy • adresy na úrovni podvrstvy Medium Access Layer • každé ethernetové rozhraní by mělo mít celosvětově unikátní adresu – adresy jsou pevně zabudovávány do jednotlivých adaptérů už při jejich výrobě • některé produkty ale přesto umožňují adresy měnit – například kabelové modemy, kvůli registrovaným rozhraním – např. PCMCIA (PC Card) karty • jednotliví výrobci dostávají přidělené „bloky“ adresového prostoru – v rámci kterých pak mohou sami přidělovat konkrétní adresy • konkrétně: – každý výrobce dostane od IEEE identifikátor OUI • Organizationally Unique Identifier – OUI představuje nejvyšší 3 byty adresy • ostatní doplňuje sám výrobce • příklady: • Novell: 00-00-1B • 3Com: 00-20-AF • SMC: 00-40-27 atd.