pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

proč „ETHER“net? • Na „éter“ si vzpomněl Robert Metcalfe, když (cca v roce 1974) potřeboval vhodně pojmenovat novou technologii – kvůli paralele s všesměrovým šířením v Ethernetu • firma Xerox si nechala Ethernet patentovat – US Patent #4,063,220, podán 31. března 1975, přijat 13.12.1977 – zaregistrovala si také Ethernet jako trademark • později se jí vzdala ve prospěch veřejného použití • v roce 1979 Metcalfe odchází od Xeroxu a zakládá firmu 3Com – firma Xerox se rozhodla sdílet svůj patent s 3Com a investovala do ní 1,1 mil. USD jako venture kapitál