pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

výhody stromovité topologie • u koaxiálního kabelu: – když došlo k nějaké závadě na kabelovém segmentu (uvolnění konektoru apod.), vyřadilo to z provozu všechny uzly připojené k danému segmentu – detekovat závadu šlo s přesností na celý segment • jinak to vyžadovalo speciální přístroje • u kroucené dvoulinky: – segmenty jsou „jednouzlové“ • připojují vždy jen jeden uzel – závada na jednom segmentu ovlivní připojení jen jednoho uzlu, nikoli „všech“ uzlů – detekovat závadu lze opět s přesností na celý segment • což zde znamená na konkrétní uzel