pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

konektory 10BaseT (twist) • pro připojení každého uzlu jsou nutné 2 páry zkroucených vodičů – jeden pro vysílání dat, druhý pro příjem – páry vodičů jsou buzeny symetricky • oba mají „stejné postavení“, žádný není uzemněn, užitečný signál je vyjádřen rozdílem potenciálů obou vodičů • kolize je vyjádřena tím, že se na obou párech přenáší data současně!! • kabely z kroucené dvoulinky jsou zakončovány konektory řady RJ-45 – jsou 8-pólové – využity jsou jen 4 piny • pin č. 1: TransmitData+ • pin č. 2: TD- • pin č. 3: Receive Data+ • pin č. 6: RD- • ostatní: nevyužité