pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je Ethernet? • je přenosovou technologií – zajišťuje skutečný přenos dat • v RM ISO/OSI pokrývá fyzickou a linkovou vrstvu (podvrstvu MAC) • v rámci TCP/IP spadá do vrstvy síťového rozhraní – může používat různá přenosová média • koaxiální kabely, kroucenou dvoulinku, optická vlákna • předpokládá logicky sběrnicovou topologii • měl „sdílenou“ povahu – teprve později se díky switchingu mění na „nesdílenou“ přenosovou technologii – novější verze již nepředpokládají sdílení • chování je „statistické“ – nezaručuje právo vysílat • funguje dobře s „rozumnou“ pravděpodobností • dále se vyvíjí – co do rychlosti – co do "možnosti nasazení" • dnes již i v sítích MAN a WAN • 2003: standard Metro Ethernetu