pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

předpoklady fungování metody CSMA/CD • metoda CSMA/CD počítá se sběrnicovou topologií sítě - po logické stránce – ve smyslu: vysílání je všesměrové, co jeden uzel vysílá, to „slyší“ všichni ostatní – tento předpoklad vycházel z původního charakteru kabeláže • koaxiálního kabelu • logicky sběrnicová topologie dává Ethernetu sdílený charakter – všechny uzly (v rámci stejné kolizní domény) se dělí o jednu společnou přenosovou kapacitu • danou přenosovou rychlostí 10 Mbps – sdílený charakter (i kolizní doména) „končí“ na nejbližším mostu, přepínači nebo směrovači • sdílený charakter Ethernetu se dnes mění – nikoli přechodem na „ne-sběrnicovou kabeláž“ – ale používáním Ethernetových switchů místo opakovačů • viz předchozí přednáška • další vývoj: – Ethernet se začal používat i s kabeláží, která již není (fyzicky) sběrnicová • např. kroucená dvoulinka, optická vlákna – Ethernet se tuto „fyzicky ne-sběrnicovou“ kabeláž snažil stále používat jako „logicky sběrnicovou“ • stále používá metodu CSMA/CD • změna přichází až s přepínaným Ethernetem – switched Ethernet – nejnovější varianty Ethernetu • již opouští metodu CSMA/CD