pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

připomenutí: řešení kolizí v Ethernetu • snaha kolizím předcházet – pouze snižuje četnost kolizí, ale nedokáže je eliminovat • co dělat, když už ke kolizi dojde? – pokud by se všechny uzly, zúčastněné v kolizi, zachovaly stejně, pak by zákonitě došlo k další (následné) kolizi • jak se vyhnout následným kolizím? – uzly se mezi sebou nemohou domluvit • nemají jak/čím – proto musí nastoupit "náhodný prvek" • uzel se odmlčí na náhodně zvolenou dobu, a teprve pak se pokouší o vysílání znovu • "náhodě je třeba pomoci" – pouhé odmlčení na náhodnou dobu nemusí stačit • následným kolizím stále nezabraňuje – používá se "zesílení náhody" • zvětšuje se interval, ze kterého si uzel náhodně volí délku svého odmlčení • při každé následné kolizi se tento interval zdvojnásobí – při úspěšném odvysílání se zase vrátí na původní hodnotu – v Ethernetu: opakuje se 16x, pak to uzel vzdá – tzv. binary backoff