pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

proč je Ethernet 1-persistentní? • autoři Ethernetu znali "křivky výtěžnosti" (předchozí slide) – věděli, že 1-persistence nejhůře vytěžuje sdílené přenosové médium • přesto si vybrali 1-persistentnost!! • důvod: – nešlo jim tolik o vytížení přenosového média • předpokládali relativně slabý  provoz – dbali také na latenci • za jak dlouho se uzel dostane k vysílání – od okamžiku, kdy o to projeví zájem – zde je jednoznačně výhodnější 1-persistence • uzel to "nevzdává zbytečně" • příklad: 0-persistence – uzel, který chce vysílat, ale zjistí že právě probíhá jiné vysílání, se ihned odmlčí na náhodně zvolenou dobu • s vysokou pravděpodobností to vzdává zbytečně !!!! • pravděpodobnost, že by čekal na konec vysílání společně s jiným uzlem, a pak se dostali do kolize, je relativně nízká!! • kdyby vytrval, mohl se dostat ke slovu dříve • 1-persistence – riskuje, ze se na konci právě probíhajícího vysílání dostane do kolize s jiným "čekajícím uzlem" – ale vzhledem k předpokladu nízkého provozu je  pravděpodobnost malá – a uzel se dostane ke slovu rychle