pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

filosofie Ethernetu • počítá s všesměrovým charakterem vysílání – který má např. rádiové vysílání, satelitní přenosy, přenosy po mnohobodových spojích (např. koaxiálních kabelech) • přístupová metoda je CSMA/CD – ke svému fungování vyžaduje všesměrové vysílání • metoda CSMA/CD (i celá filosofie Ethernetu) byla inspirována sítí Aloha – vybudované na Havajských ostrovech – fungující „bez příposlechu“ (bez „CS“) • nedeterminismus Ethernetu – je dán nedeterministickým charakterem přístupové metody CSMA/CD • nezaručuje žádnému uzlu, že bude moci odvysílat to, co odvysílat chce – tudíž ani negarantuje právo vysílání nejpozději v čase t – Ethernet není použitelný tam, kde je zapotřebí odezva v určitém max. čase • například pro řízení výroby, technologických procesů • Ethernet poskytuje právo vysílat pouze s určitou pravděpodobností – která je velmi vysoká při malé zátěži sítě – ale klesá s rostoucí zátěží • Ethernet není „stabilní“, s rostoucí zátěží jeho celková propustnost dokonce začíná klesat (cca od 70% využití)