pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

rozlišení Ethernetových rámců • rámce Ethernet II – mají ve 13. a 14. bytu údaj o typu rámce • tzv. Ethertyp • velikost rámce se musí rozpoznávat podle obsahu a jeho údaje o velikosti – potenciálně nebezpečné !!! – údaj je číslem, je vždy větší než 1500 • např. – IPv4 má Ethertyp 080016 – IPv6 má 86DD16 – ARP má 080616 – ….. • byly přiděleny i nižší hodnoty, ale nepoužívají se • správcem Ethertypů je IEEE • rámce 802.3 – mají ve 13. a 14. bytu údaj o délce rámce – délka je vždy menší než (nebo rovna) 1500 • další rozlišení – rámce „raw 802.3“ • další dva byty jsou FFFFH – rámce 802.3 SNAP • další dva byty jsou AAAAH – rámce 802.3 + 802.2 • jinak • shrnutí: – různé linkové rámce Ethernetu jsou rozlišitelné – proto mohou "koexistovat na jednom drátě" – každé síťové rozhraní by mělo: • přijímat všechny druhy rámců • samo generovat jen jeden druh rámců