pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

obecná struktura ethernetového rámce (MAC rámce - rámce podvrstvy MAC) • v DIX Ethernetu: – preambule má 8 bytů: • 5516 5516 5516 5516 5516 5516 5516 5516 • resp. 01010101 …. 0101 • slouží k "zasynchronizování" příjemce – 2 byty po adresách příjemce a odesilatele udávají typ nákladu • tzv. ethertyp • hodnoty jsou vyšší než 1500 – v "nákladové části" může být až 1500 bytů • velikost rámce se pozná až podle údajů v nákladu – pořadí bytů odpovídá konvenci "Big Endian" • v IEEE 802.3: – preambule má 7 bytů: • 5516 5516 5516 5516 5516 5516 5516 – následuje 1 byte SFD: • Start-of-frame Delimiter • hodnota F516  (01010111) – 2 byty po adresách příjemce a odesilatele představují délku rámce • přesněji: jeho nákladové části!! • nejvýše 1500