pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

techniky pro zvýšení propustnosti: mikrosegmentace • mikrosegmentaci si lze představit jako segmentaci dotaženou do dokonalosti: – každý dílčí (sdílený) segment  bude "obydlen" jen jedním uzlem – pak nebude existovat žádný lokální provoz • nebude žádný filtering – veškerý provoz bude třeba cíleně forwardovat do příslušného cílového segmentu • dosáhne se tak maximálního možného efektu vyhrazené přenosové kapacity – ale klade to největší nároky na přepojovací kapacitu přepínače !!!