pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

rozdíl most – přepínač (bridge – switch) • neliší se: – principem fungování • oba fungují na úrovni linkové vrstvy • oba se rozhodují podle informací dostupných na linkové vrstvě – linkových adres a znalosti bezprostředního okolí • oba zajišťují filtering i forwarding • most (bridge) je starší typ zařízení – má méně portů pro připojení dílčích (sdílených) segmentů – není u něj důraz na výkonnost • na rychlost provádění forwardingu – jeho vnitřní fungování je často řešeno programovými prostředky • pokud je na něco optimalizován, pak na jednoduchost • přepínač (switch) je novější typ zařízení – má více portů než typický most • původně byly switche označovány také jako "multiportové bridge" – je optimalizován na výkonnost  a celkovou propustnost • pro potřeby forwardingu – jeho "přepojovací stroj" (switching engine) je typicky realizován v hardwaru • pomocí zákaznického obvodu (ASIC), šitého na míru dané funkci – přináší efekt vyhrazené přenosové kapacity • je stále "plug-and-play" – v Ethernetu funguje na principu samoučení • i když kvůli optimalizaci může pracovat i se statickou konfigurací