pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

techniky pro zvýšení propustnosti: segmentace • pozorování: – čím budou dílčí sdílené segmenty menší, tím menší bude "lokální provoz" • a naopak tím větší bude provoz mezi dílčími segmenty – tím současně porostou nároky na přepojovací kapacitu mostu • bude se méně využívat "filtering" a více "forwarding" – místo mostu (bridge) se musí použít takové zařízení, které je na to lépe dimenzováno: • přepínač (switch)