pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

techniky pro zvýšení propustnosti: segmentace • princip: – jeden souvislý segment (představující sdílenou přenosovou kapacitu a kolizní doménu) se rozdělí na dvě části (dva segmenty) • případně více segmentů – využívá se efektu lokalizace provozu • místní provoz v dílčím segmentu není šířen do ostatních segmentů – pro realizaci stačí most (bridge) • hlavní důraz je kladen na schopnost filtrovat – zablokovat přenos dat do jiného segmentu • výkonnost cíleného předávání (forwardingu) není tolik důležitá!! – proto stačí klasický most (bridge)