pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  48

příklad (využití techniky zapouzdřování) • existují takové protokoly (soustavy protokolů, technologie), které nelze směrovat – proto, že neobsahují síťovou vrstvu, resp. nepočítají s její existencí, nemají síťové adresy, neznají pojem sítě – jejich autoři zřejmě nepočítali s možností internetworking-u • s tím, že by docházelo k propojování dílčích segmentů - vidí svět jako jednu „velkou a plochou“ síť • jde o protokoly – LAT  (firmy DEC) • už se skoro nepoužívá – NetBIOS • stále hojně používané, jsou „nativním“ síťovým řešením • tyto protokoly nemohou „projít“ přes směrovač – ani multiprotokolový – protože ten neví jak s nimi naložit • řešení: – zapouzdření nesměrovatelných protokolů do jiných (směrovatelných) protokolů – nejčastěji: • do IP paketů (IP tunelování, IP tunel)