pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

další otázky internetworking-u • vzájemné propojování sítí se týká také – zajištění bezpečnosti • tzv. firewally, demilitarizované zony • jde o celou rozsáhlou problematiku bezpečnosti, zde se omezíme jen aspekty související s oblastí internetworking-u – zajištění prostupnosti • aplikační (proxy) brány – zajištění efektivnosti • cachující servery