pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

Layer 7 Switching • Layer 4 Switching  nemusí být postačující pro korektní Load Balancing – ani pro další účely • například Load Balancing pro WWW by měl respektovat průběh relace mezi klientem a serverem – např. HTTP 1.1 relace – SSL relace – …. • podobně při snaze distribuovat obsah mezi různé servery – je třeba podrobněji rozumět požadavku, který má být někam nasměrován • řešení: Layer 7 Switching – přepojovací uzel bude moci vycházet i z informací dostupných na aplikační vrstvě a podle nich volit svá rozhodnutí • bude rozumět aplikacím a jejich datům – například požadavkům na WWW • umožňuje to například realizovat farmy WWW serverů, různé clustery, řešení pro distribuci obsahu – CDN, Content Distribution Network