pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

sdílená vs. vyhrazená přenosová kapacita • opakovač šíří veškerý provoz do všech směrů – vše, co je propojeno opakovači, má k dispozici celkovou přenosovou kapacitu odpovídající 10 Mbps (v Ethernetu) - tato kapacita je všemi uzly sdílena • pro celkovou propustnost to (obvykle) není optimální • most (ani přepínač) nešíří veškerý provoz do všech směrů – díky „lokalizaci“ provozu v jednotlivých částech mohou mít komunikující dvojice „celou“ přenosovou kapacitu jen pro sebe  (tato je pro ně vyhrazena) • v ideálním případě!!!!