pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

alternativa k VLAN: multilayer switching • v praxi je žádoucí, aby začlenění jednotlivých počítačů do konkrétních sítí bylo velmi pružné – aby bylo pouze logickou záležitostí, neovlivněnou fyzickými faktory • virtuální sítě LAN tuto pružnost nabízí – ale jsou velmi drahé – možná i zbytečně univerzální – jsou řešením na úrovni linkové vrstvy • existují i alternativní řešení, využívající – distribuované směrování – route servery • základní myšlenka: použijí se zařízení, která v sobě kombinují funkci mostu/přepínače i směrovače – tzv. multilayer switch • jde vlastně jen o rozdíl v SW, zda umí přepojovat i na síťové vrstvě • schopnost směrování (i přepínání) se tak dostává do všech propojovacích uzlů • výhoda: – je větší volnost v rozdělování uzlů do jednotlivých sítí (ale ne úplná) • nevýhoda: – velmi vzrůstají nároky na konfiguraci, správu a management směrovacích informací