pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

jak jsou sítě VLAN implementovány? • většina síťových karet (NICs) nepodporuje VLAN ani nálepky – nálepky přidává a odebírá "první", resp. "poslední" přepínač na cestě mezi dvěma uzly – pro koncové uzly je existence VLAN neviditelná • formát "nálepky" (tag-u): – Tag Protocol Identifier • 0x8100 pro Ethernet – VLAN ID: 4096 různých VLAN • sítě VLAN mohou být "překlenuty" přes více přepínačů – uzly, spadající do stejné VLAN, mohou být fyzicky připojeny k různým sítím VLAN • přepínače potřebují mít k dispozici mechanismy, kterými se budou vzájemně informovat o existenci VLAN, příslušnosti uzlů do VLAN atd. – definováno v IEEE 802.1P – GARP • Generic Attribute Registration Protocol • přenáší informace o příslušnosti k sítím – GVRP • GARP VLAN Registration Protocol • přenáší informace o existenci sítí VLAN