pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

jak jsou sítě VLAN implementovány? • sítě VLAN musí být "rozpoznávány" již na úrovni linkové vrstvy, v přepínačích !! – přepínač musí např. vědět, kam má přenášet broadcast a kam už nikoli • podle sítí VLAN • jak přepínače rozpoznávají, pro kterou VLAN je určen konkrétní rámec? – "individuálně", podle linkové adresy nebo typu obsahu z L3 – "podle nálepky" • tzv. tagging, linkový rámec je opatřen nálepkou určující VLAN • standard IEEE 802.1Q definuje fungování sítí VLAN – preferuje nálepky (frame tagging) – každý rámec je ve své VLAN opatřen nálepkou • zpracování podle nálepky má přednost přes ostatním zpracováním – filtrování, forwarding, šíření broadcastu atd. • možnosti implementace VLAN – "port VLAN" • příslušnost do konkrétní VLAN je dána portem na přepínači – všechny uzly, připojené k danému portu, jsou ve stejné VLAN – "static VLAN" • příslušnost do konkrétní VLAN je dána kombinací portu, linkové (MAC) adresy a síťového protokolu, • příslušnost do VLAN je na přepínačích pevně (staticky) nastavena – "dynamic VLAN" • příslušnost do VLAN je  nezávislá na portu • je dána linkovou adresou a síťovým protokolem