pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

odbočení: virtuální sítě LAN • jednotlivé sítě by měly odpovídat pracovním skupinám (workgroups) – které mají společné zájmy, chování (i data) • ale: – rozdělení do jednotlivých sítí je také ovlivněno fyzickými dispozicemi • vzdáleností, umístěním – fyzické dispozice nemusí korespondovat s „logickými“ • například s příslušností k určité skupině, která by měla mít stejná přístupová práva • Myšlenka virtuálních sítí LAN (VLAN): – udělat to tak, aby začlenění jednotlivých uzlů do konkrétních sítí mohlo být nezávislé na jejich fyzickém umístění