pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

základní otázka (internetworking-u) • jak rozčlenit lokální síť? – nechat ji jako jednu "velkou a plochou" síť? – rozdělit ji na více dílčích sítí/segmentů? • kdy použít opakovač, kdy most či switch, a kdy směrovač? – …. • neexistuje jednoznačný návod, záleží na konkrétní situaci … – jaká je síť • jak je velká, kolik je počítačů, jaké jsou servery a jaké stanice, jaké aplikace se používají – co je cílem • zda zvýšení propustnosti, propojení, ochrana proti neoprávněnému přístupu, optimalizace toků v síti či něco jiného – významnou roli hrají i faktory typu: styl práce uživatelů, způsob nakonfigurování aplikací, výpočetní model …. • např. zda jsou MS Windows a základní aplikace nainstalovány lokálně, nebo centrálně (na file serveru), případně používány na dálku • rozhodování mezi opakovačem a mostem (či switchem) hodně závisí na rozdílu mezi sdílenou a vyhrazenou přenosovou kapacitou – opakovače zachovávají sdílený charakter dostupné přenosové kapacity – mosty nezachovávají sdílený charakter, snaží se alespoň nějakou část přenosové kapacity vyhradit – přepínače (switche) mohou dosahovat poměrně vysokého stupně „vyhrazení“ přenosové kapacity • důležité otázky: – co je sdílená  co vyhrazená kapacita? – jaký je rozdíl mezi mostem a přepínačem? – jaké jsou trendy "segmentace" lokálních sítí – co jsou virtuální LAN? – ….