pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

shrnutí („klasického“) řešení • celá soustava uzlů  se rozdělí na takové celky, které jsou: – "vhodně velké" • neexistuje na to jednoznačný "mustr" – homogenní z hlediska přístupových práv • například pracovníci jednoho oddělení ve firmě apod. – komunikují co možná nejvíce mezi sebou • základem bylo pravidlo 80:20, dnes ale již (tolik) neplatí !!!! • tyto celky se stanou samostatnými sítěmi – uvnitř jsou propojeny na úrovni linkové vrstvy • pomocí přepínačů a event. opakovačů (hub-y) – mezi sebou jsou propojeny na úrovni síťové vrstvy • pomocí směrovačů – platí i pro připojení "ven"