pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

důsledek • celkový důsledek: – soustavy segmentů propojené pomocí mostů/přepínačů by neměly být příliš velké! • jinak se příliš projeví jejich záporné vlastnosti – pro dosažení co nejvyšší (vyhrazené) přenosové kapacity je tendence dělat soustavy propojené přepínači co největší • obvyklé řešení: – přepínače se používají „uvnitř“ lokálních sítí, pro zvýšení jejich průchodnosti • ale velikost těchto sítí by neměla překračovat určité meze – kvůli broadcasting-u, adresám, přístupovým právům, managementu atd. – navzájem se tyto sítě propojují na úrovni síťové vrstvy, tj. pomocí směrovačů • nebo se prostřednictvím směrovačů připojují na páteřní sítě