pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

co je "broadcast storm"? • je to stav, kdy si přepínače (event. mosty) nekontrolovaným způsobem vzájemně posílají rámce, které příjemce dále šíří do všech směrů (jako broadcast), a tyto rámce se nezastavují ale lavinovitě šíří dál a dál … – jde o řetězovou reakci – často eskaluje až do zahlcení dostupné kapacity • typické příčiny: – chyba jednoho či více zařízení – neošetřený cyklus na úrovni linkové vrstvy • obrana: – dokonalejší přepínače • umí řešit cykly, ….. – menší "přepínané" celky • oddělení menších částí pomocí směrovačů