pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

nevýhody mostů/přepínačů • musí zkoumat obsah všech rámců – a ne pouze rámců které mu jsou adresovány přímo • což nejsou žádné, když jsou mosty/přepínače transparentní • viz promiskuitní režim fungování • musí šířit všesměrové vysílání – připomenutí: co je propojeno na úrovni linkové vrstvy, tvoří tzv. broadcast doménu – problém: mnohé služby využívají broadcast ke svému fungování • např. pro hledání serverů, pro překlad IP adres na linkové atd. • fungují na principu "forward-if-not-local" – forwardují kdykoli nějaký rámec není lokální – nezkoumají zda příjemce existuje – mohou forwardovat zbytečně • některé situace vyžadují „oddělení“ na úrovni síťové vrstvy – např. připojení k Internetu • nepodporují redundantní cesty (cykly) – dokonce to vadí jejich řádnému fungování • propojením pomocí přepínače (obecně na linkové úrovni) vzniká tzv. “plochá síť – z hlediska síťové vrstvy a síťových adres (např. IP adres) je to jedna síť • musí propagovat všesměrové vysílání do všech svých částí – které je u dnešních aplikací dosti běžné • nebezpečí tzv. broadcast storms (laviny, způsobené chybným všesměrovým vysíláním) • mohou být problémy s přidělováním adres (např. IP adres) • neumožňují aplikovat přístupová omezení, ochranu …. – informace související s přístupovými právy a ochranou jsou typicky vztaženy až k síťové vrstvě – postavení všech uzlů (z hlediska přístupových práv) je identické