pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

důvody pro internetworking •              překonání technických omezení/překážek –         např. dosah kabelových segmentů je omezený (10Base2: 185 metrů), omezený je i počet uzlů které lze připojit ke kabelu       •              optimalizace fungování sítě –         snaha regulovat tok dat, zamezení zbytečného šíření provozu, …. –         implementace nejrůznějších strategií a opatření (oprávnění k přístupu, správné směrování, peering, …..)     •              fyzikální podstata některých druhů kabeláže –         hlavně kroucené dvoulinky a optických vláken •         lze je použít jen jako dvoubodové spoje, někdy dokonce pouze jednocestné –         nelze na nich dělat odbočky, „rozbočení“ musí být realizováno elektronickou cestou, prostřednictvím propojovacích prvků