pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

důvody pro internetworking •              zpřístupnění vzdálených zdrojů –         např. přístup ke vzdáleným FTP archivům, WWW serverům, … –         využití výpočetní kapacity vzdálených uzlů (vzdálené přihlašování) •              zvětšení dosahu poskytovaných služeb –         užitná hodnota některých služeb je tím větší, čím větší je její potenciální dosah (např. elektronická pošta, internetové telefonování, služby pro skupinovou diskusi, …) •              regulace "přístupnosti" –         kdo se smí kam dostat, kdy a za jakých podmínek •              ochrana –         před neoprávněným přístupem –         před viry, útoky, –         …. tzv. síťový efekt •             Metcalfův zákon –        formuloval Robert Metcalfe, otec Ethernetu, podnikatel, novinář …. –        týká se síťového efektu •             říká: –        užitek sítě roste se čtvercem počtu jeho uživatelů