pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

další otázky internetworking-u •             má propojovací uzel vždy nejprve načíst celý datový blok (rámec, paket), a teprve pak se rozhodovat co s ním? –        ano: princip store&forward •             nebo se má snažit o rozhodnutí (i jeho naplnění) co nejrychleji, jak je to jen možné? –        ano: princip cut&through •              podle jakých informací se má propojovací uzel rozhodovat? •              obecně: –         opakovač: žádných (nerozhoduje se) –         most/přepínač: podle linkových adres –         směrovač: podle síťových adres –         brána: podle (aplikačního) obsahu •              ale také: –         layer 3 switch: podle síťových adres –         layer 4 switch: podle síťových adres a čísel portů –         layer 7 switch (content switch): i podle aplikačních dat •              …..