pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

viditelnost propojovacích uzlů •             na úrovni síťové vrstvy: –        propojovací uzel je viditelný pro ostatní uzly, tyto si uvědomují jeho existenci a počítají s ní –        přenášené pakety nesou v sobě síťovou adresu koncového příjemce, ale jsou odesílány na linkovou adresu propojovacího uzlu