pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

viditelnost propojovacích uzlů •             na úrovni linkové vrstvy: –        propojovací uzel není pro ostatní uzly viditelný –        odesilatel neví o propojovacím uzlu, odesílaný rámec adresuje koncovému příjemci (v dané síti) •        rámec nese linkovou (např. Ethernetovou) adresu svého příjemce