pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

možné řešení •              aby se propojovací uzel mohl chovat inteligentně, musí alespoň trochu rozumět přenášeným datům –         potřebuje znát adresu příjemce a adresu odesilatele –         tu může poznat z hlavičky rámce (nebo paketu, datagramu, buňky) •              propojovací uzel pak musí sám fungovat alespoň na úrovni linkové vrstvy –         musí znát přenosové protokoly příslušné vrstvy, –         musí rozumět formátu datových bloků na příslušné úrovni –         musí chápat význam informací, které jsou s přenosem spojeny (hlavně význam adres) •              musí to být alespoň –        most (bridge) – na linkové vrstvě –        přepínač (switch) – na linkové vrstvě •              propojovací uzel musí také "znát své okolí" –         musí vědět, kde (ve kterém segmentu) se nachází konkrétní uzly •         má-li jim předávat data cíleně –         mostu a přepínači (na linkové vrstvě) stačí znát jen své přímé sousedy •         do nejbližšího směrovače •              otázka: –         jak tyto informace získá? –         možnosti: •         statická konfigurace •         dynamické získávání informací •         jinak