pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

počet opakovačů v Ethernetu •              kvůli korektnímu fungování přístupové metody CSMA/CD musí být velikost kolizní domény omezena –          hlavně musí být omezen počet opakovačů fungujících v sérii •              jak zní konkrétní pravidlo? –          jednodušší formulace: •         mezi žádnými dvěma uzly nesmí být více jak dva opakovače •         umožňuje to budovat „páteřní“ sítě dle obrázku •              exaktní formulace pravidla: (pravidlo 5-4-3) –         max. 5 segmentů –         max. 4 opakovače –         max. 3 „obydlené“ segmenty •         ostatní jsou pouze propojovací, např. optické, a není k nim nic připojováno