pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

kolizní doména v Ethernetu •              v Ethernetu je možné aby více uzlů vysílalo současně –         není to žádoucí –         vysílají do společně sdíleného média, které k tomu není určené •              tím dochází k tzv. kolizi –         kolize je nežádoucí stav –         přístupová metoda CSMA/CD Ethernetu nevylučuje kolize, ale reaguje na ně alespoň ex-post •              opakovač v Ethernetu musí šířit i kolize!!!! –         aby i uzly v jiných segmentech poznaly, že k ní došlo •              všechny segmenty, propojené opakovačem (opakovači), tvoří tzv. kolizní doménu –         ta končí až na nejbližším mostu, přepínači nebo směrovači •         obecně na propojovacím zařízení, které funguje výše než na fyzické vrstvě – a již bufferuje data