pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

vlastnosti opakovače •             počet segmentů, které opakovač propojuje, není apriorně omezen –        velký bývá u rozbočovačů (tzv. hub-ů), které fungují jako opakovače •             funguje v reálném čase –        až na malé epsilon, dané zpožděním na svých vnitřních obvodech –        nemá žádnou vnitřní paměť pro bufferování dat –        může propojovat jen segmenty se stejnou přenosovou rychlostí