pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

propojení na úrovni fyzické vrstvy •              opakovač „nevnímá“, že určité skupiny bitů patří k sobě a tvoří přenosový rámec –         nedokáže rozpoznat ani adresu odesilatele a příjemce dat (rámce) –         nemá k dispozici informace, které by mu umožnily měnit chování podle toho, jaká data skrz něj prochází •              všechna data rozesílá („opakuje“) do všech stran (segmentů), ke kterým je připojen –         neví, co by mohl zastavit a nemusel šířit dál •              odsud také jeho označení –         "opakovač" (anglicky: repeater)