pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

opakovač (repeater) •             zajišťuje propojení na fyzické vrstvě –        propojuje úseky kabelů (kabelové segmenty) •        např. z kroucené dvoulinky, koaxiálního kabelu, optických vláken, …