pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

L4 switch, L7 switch / brána •             propojení na úrovni transportní vrstvy realizuje zařízení, označované jako –        Layer 4 switch •        rozhoduje se jak podle síťových adres (IP adres) •        tak i podle transportních adres (čísel portů)       •             propojení na úrovni aplikační vrstvy realizuje zařízení, označované jako –        brána (gateway) –        někdy též: Layer 7 switch •        rozhoduje se podle obsahu přenášených dat!!!