pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

Podstata modelu host/terminál •       vše je „na jedné hromadě“ –     programy (úlohy) běží na hostitelském počítači –     data se zpracovávají v místě kde se nachází (nedochází k přenosům velkých objemů dat) •       mezi hostitelským počítačem a terminály se přenáší pouze: –     výstupy na obrazovku uživatele –     vstupy z uživatelovy klávesnice •       terminály mohou být umístěny v různé vzdálenosti –     blízko (místní, lokální terminály) –     daleko (vzdálené terminály) –     ...... (kdekoli v síti) •       „model host/terminál“ je způsob fungování –     tj. „hostitelský počítač“ je role, ve které nějaký konkrétní počítač vystupuje –     „střediskový počítač“, „mainframe“ atd. jsou kategorie (typy, třídy) počítačů •       mainframe může fungovat: –     dávkově (používat dávkové zpracování) –     jako hostitelský počítač (v režimu sdílení času) •       jako hostitelský počítač může fungovat např. PC s Unixem –     rozhodující je charakter OS!!!